எம்மை நேரடியாகப் பாருங்கள்

நாம் நினைத்துப்பார்க்காத ஒரு விடயமாக நண்பர் மதுவதனன்(கெளபாய்மது) அவர்கள் இலங்கைப் பதிவர் சந்திப்பை நேரடி ஒளிபரப்புச் செய்யமுன்வந்திருக்கிறார்.

ஆகவே இலங்கை நேரம் 9 மணியில் இருந்து இந்த நிகழ்வை நீங்கள் உங்கள் கணணித் திரைகளில் நேரடியாகப் பார்க்கலாம், விரும்பினால் உங்கள் கருத்தையும் சொல்லலாம்.

நன்றிகள் மது.

அதன் சுட்டி : http://www.livestream.com/srilankatamilbloggers

2 கருத்துக் கூறியவர்கள்:

Prabu M சொல்வது:

WOW!!

Muniappan Pakkangal சொல்வது:

Itz a great meet.