தலை நிமிர்ந்த தமிழன்எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கு என தமிழில் பேசி தமிழர்களைப் பெருமை கொள்ளப் பண்ணிய இசைப் புயல் ஏ ஆர் ரகுமானுக்கு வாழ்த்துக்கள்.

0 கருத்துக் கூறியவர்கள்: