திரிஷாவின் காதலர் தின வாழ்த்துக்கள்

கவிதைகள் தபூசங்கர்.

அனைத்து வலையுலக நண்பர்களுக்கும் இனிய காதலர் தினவாழ்த்துக்கள்.

எனக்கென ஏற்கனவே பிறந்தவளை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றேன் இன்னும் கிடைக்கவில்லை.

2 கருத்துக் கூறியவர்கள்:

Unknown சொல்வது:

I hate this trisha.... hehehe

Unknown சொல்வது:

காதலர் தினம் தேவைதானா?-த்ரிஷா
-thatstamil NEWS.. hehe