முத்தம் - சில வரைவிலக்கணங்கள் - 18+

நீண்டகாலத்திற்க்கு முன்னர் மின்னஞ்சலில் கிடைத்த விடயம். தமிழ்ப் படித்தினால் சில வரைவிலக்கணங்களில் எல்லை மீறவேண்டியிருக்கும் என்பதால் அப்படியே ஆங்கிலத்தில். சிரிக்கமட்டுமே....


PROFESSOR'S DEFINITIONS OF A KISS

Professors of different subjects define the same word in different ways:

Prof. of Computer Science:
A kiss is a few bits of love compiled into a bite.

Prof. of Algebra:
A kiss is two mouths divided by nothing.

Prof. of Geometry:
A kiss is the shortest distance between two straight tongues.

Prof. of Physics:
A kiss is the contraction of mouth due to the expansion of the heart.

Prof. of Chemistry:
A kiss is the reaction of the interaction between two hearts.

Prof. of Zoology:
A kiss is the interchange of unisexual salivary bacteria.

Prof. of Physiology:
A kiss is the just oposition of two orbicular muscles in the state of contraction.

Prof. of Dentistry:
A kiss is infectious and antiseptic.

Prof. of Accountancy:
A kiss is a credit because it is profitable when returned.

Prof. of Economics:
A kiss is that thing for which the demand by females is higher than the supply by males.

Prof. of Statistics:
A kiss is an event whose probability depends on the vital statistics of 36-24-36.

Prof. of Philosophy:
A kiss is the persecution for the child, ecstasy for the youth and homage for the old.

Prof. of English:
A kiss is a noun that is used as a conjunction; it is more common than proper; it is spoken in the plural and it is applicable to all.

Prof. of Engineering:
A kiss is well constructed indispensable complexity that relieves stress and strain.

Prof.of Blogging :
Keep In Short & Sweet

6 கருத்துக் கூறியவர்கள்:

யோ வொய்ஸ் (யோகா) சொல்வது:

தமிழ்படுத்தியிருக்கலாமே..

Subankan சொல்வது:

சீச்சீ, என்னதிது. என்னை மாதிரி சின்னப்பசங்களெல்லாம் இதைப்பார்த்துக் கெட்டுப்போகப்போறாங்க.

Unknown சொல்வது:

//Prof. of Algebra:
A kiss is two mouths divided by nothing. //

hee hee...
Since this is a english posr, I'm commenting in English...

Nice post elder brother...
(lol...)

Keep it up...

ராஜன் சொல்வது:

no comments..

ரவி சொல்வது:

எக்ஸலண்டு !!!

முரளிகண்ணன் சொல்வது:

:-))))