யார் மனசில் யாரு? அந்த உலகத் தலைவருக்கு என்ன பேரு?

யார் மனசில் யாரு? அந்த உலகத் தலைவருக்கு என்ன பேரு?

ஒரு உலகத் தலைவரைத் தேர்வு செய்வதற்க்கான வாய்ப்பு இது. உங்கள் வாக்குகளில் மட்டுமே இந்த தேர்வு சாத்தியமாகிறது என வைத்துக்கொள்ளுங்கள். மூன்று வேட்பாளர்கள் இதற்க்குப்போட்டியிடுகிறார்கள் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பற்றித் கீழே தரப்படும் குறிப்புகளை வைத்து யாரை நீங்கள் தெரிவு செய்வீர்கள் என்பதையும் அந்த வேட்பாளாரின் நிஜமான பெயரையும் கண்டுபிடியுங்கள்.

முதலாவது வேட்பாளர்
ஊழல் நிறைந்த அரசியல்வாதிகளொடு கூட்டுவைத்திருப்பவர். எப்போதும் சோதிடர்களை நம்புகிறவர். இவருக்கு இரண்டு மனைவிமார் அதுமட்டுமல்ல மிக அதிகமாக புகைப்பவரும் குடிப்பவரும் கூட.

இரண்டாவது வேட்பாளர்
அதிகார பீடத்திலிருந்து இரண்டு தடவைகள் துரத்தியடிக்கப்பட்டவர். படித்த காலத்தில் ஓப்பியம் என்றபோதையில் இருக்கும் பழக்கம் உண்டு.

மூன்றாவது வேட்பாளர்
நாட்டுக்காக போர்க்களம் புகுந்து கெளரவம் பெற்ற வீரர். என்றுமே மாமிசம் உண்ணாதவர் அதுமட்டுமல்ல புகை பிடிப்பதஓ மதுபானம் அருந்துவதோ கூட கிடையாது எப்போதவது கொஞ்சம் பியர் அருந்துவார். எந்தப்பெண்ணையும் எப்போதும் இவர் ஏமாற்றியது கிடையாது.

நன்றி இருக்கிறம் சஞ்சிகை

0 கருத்துக் கூறியவர்கள்: